Pe acest pământ Isuse

Pe acest pământ Isuse
Eu sunt ca şi un străin
Căci puterile nespuse
Mă apasă pe deplin
Mă apasă pe deplin.

Nimeni în afară de Tine Isuse
Nu mă poate izbăvi;
Nimeni în afară de Tine Isuse
Nu mă poate linişti.

Ce frumoasă-i tinereţea
Petrecută cu Isus
Căci în slava mult dorită,
Ne vom bucura nespus!
Ne vom bucura nespus!