Pe-altarul sfânt jertfim credinţa

Pe-altarul sfânt jertfim credinţa
Viaţa-ntreagă ne-ncetat
Purtăm nădejdea-n biruinţă
Şi-al Domnului cuvânt curat.

Cântăm cântăm şi ne rugăm,
Cântăm cântăm şi ne rugăm;
Mărire Ţie!
O, Doamne-n veci,
O, Doamne-n veci;
Mărire Ţie!

Pe-altarul sfânt jertfim credinţa
De-a pururi vom păşi mereu
Cu inima nevinovată
Să-l preamărim
Pe Dumnezeu.

Pe-altarul sfânt jertfim credinţa
Iubirea noastră ne-ncetat
Şi vom intra
Cu Domnul-n slavă
Unde toţi sfinţi au intrat.