S-a dus un an din viaţa

S-a dus un an din viaţa
Ce multe-am întâlnit
Cu noi e Salvatorul
Şi toate-am biruit

Prin Isus noi am învins
Cu Isus dacă-om trăi
Cu El vom birui

Anul care va veni
Întreabă "Eşti gata"
Căci în curând El vine
Să-L poţi întâmpina

Cu toţi deci în lucrare
Cu Domnul să pornim
Veghind, noi fiecare
Venirea Lui grăbim