Să ne trezim fraţi şi surori

Să ne trezim fraţi şi surori
Să nu ne prindă somnul
Căci au sosit ai zilei zori
Curând soseşte Domnul,
Curând soseşte Domnul.

Curând, curând el va veni
Să-şi ia mireasa sfântă
Pe care o va-mpodobi
Cu haina cea de nuntă,
Cu haina cea de nuntă.

Îngrijorări să n-ai de fel
Căci Domnul te iubeşte
Tu poartă crucea ca şi El
Isus te întăreşte,
Isus te întăreşte.

Chiar toţi de a fi-mpotriva ta
Cu hule şi ocară
Tu frate nu descuraja
Căci plata-n cer ţi-e mare,
Căci plata-n cer ţi-e mare.

Să preamărim cerescul Miel
Nădejdea noastră vie
Ferice acei aleşi de El
Cu El în cer să fie,
Cu El în veci să fie.