Sfânt, Sfânt e Domnul

Sfânt, Sfânt e Domnul
Sfânt, Sfânt e Domnul
Sfânt e Domnul! Atotputernic.
Vrednic de toata slava,
Vrednic de toata cinstea,
Vrednic
Să primeasca închinarea azi.

Laudă, Laudă Numelui Său.
Laudă, în veci de veci dă-i slavă!